Gårdens historia

År 1497 förvärvade Sten Sture den äldre Berga av Knut Link, kanik i Strängnäs. Sture skänker sedan Berga till Mariefreds kloster.

År 1526 hävdade Gustav Vasa sin arvsrätt till Berga med framgång.

År 1640 donerade Drottning Kristina Berga till sin lärare sedmera biskopen i Strängnäs, Johannes Matticae. Biskopens dotter Catharina, adlad Oljekvist ärvde gården år 1670.

Hennes make Peter Franc, landshövding blev efter framgångsrika reduktionsförhandlingar ägare. Den tredje generationen Franc sålde gården år 1770.

År 1772 förvärvades Berga av ägaren till Åkers-Styckebruk J.D Wahrendorff. J.D Wahrendorffs sonson Martin som avled år 1861 testementerade sina egendomar med hälften vardera till sin oäkta son Martin Berg och Axel von Stockenström.

År 1881 tillskiftades Axel von Stockenström bl.a. Berga.

År 1894 ärvde brodern Henrik von Stockenström Berga.

År 1914 tillföll gården Lars von Stockenström såsom arv.

År 1951 överläts huvudparten till Eric von Stockenström.

År 1974 genom gåva överlät Berga till sönerna Hans och Carl med hälften vardera.

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.